Over Copycaal

Copycaal is het bureau voor visuele communicatie van John Gaasbeek.
Gedreven en met passie geef ik vorm aan de communicatie die uw organisatie verbindt met uw klanten, leveranciers en medewerkers.

Helder, eenduidig en eenvoudig. Drie voorwaarden waaraan de boodschap moet voldoen om bij de ontvanger juist aan te komen. Aan die voorwaarden geef ik vorm.

Dit begint bij het vastleggen van uw corporate identity. Met welke naam benadert u uw doelgroep? En hoe onderscheidt u zich met een krachtig en herkenbaar beeldmerk, aangevuld met een sterke huisstijl?

Staat uw identiteit vast? Gebruik deze dan ook! De kracht van reclame zit in de herhaling. Dit geldt ook als u een merk of identiteit gebruikt. Voer uw huisstijl consequent in uw communicatie door. Niet alleen naar uw klanten, ook intern en richting uw leveranciers. Denk na over de kern van de boodschap die u wilt overbrengen en communiceer alleen deze kern. Zo voorkomt u dat de werkelijke boodschap verloren gaat. Met andere woorden: houd het eenvoudig en gebruik de kracht van de eenvoud.

Werkwijze

BRIEFING

We beginnen met een briefing. We bespreken uw wensen, de mogelijkheden en hoe we daar uitvoering aan gaan geven. Ook in dit eerste stadium houd ik rekening met uw budget en planning, zodat een opdracht altijd te realiseren is. De briefing is vrijblijvend. Op basis daarvan maak ik vervolgens een offerte voor de opdracht.

ONTWERP

Is de offerte akkoord? Dan ga ik aan de slag met het ontwerp. Op basis van de briefing maak ik een eerste ontwerp, meestal bestaande uit een paar varianten. Bijvoorbeeld drie verschillende logo’s of een aantal verschillende pagina’s van een brochure. Deze eerste voorstellen presenteer ik aan u. Op basis van uw reactie werk ik dit voorstel verder uit in een definitief ontwerp. Het definitieve ontwerp gebruik ik voor de verdere uitwerking van de opdracht.

UITWERKING

Afhankelijk van het soort opdracht werk ik op basis van het definitieve ontwerp de opdracht verder uit. Zo ontwikkel ik uw huisstijl verder op basis van een definitief logo-ontwerp. Of uw bedrijfsbrochure geef ik verder helemaal vorm op basis van een definitief ontwerp van het omslag en een paar pagina’s binnenwerk. Na één of twee correctierondes rond ik de uitwerking helemaal af.

PRODUCTIE

Gaat het om drukwerk? Dan gaat het uitgewerkte ontwerp in productie. Ik maak de bestanden klaar voor druk en ik lever deze aan bij de drukkerij. Digitale producties lever ik direct op, eventueel met uitleg over het CMS of uitleg over het gebruik van de opgeleverde documenten.

Maatschappelijk

LOKAAL BETROKKEN ONDERNEMEN

Naast de commerciële opdrachten die ik uitvoer hecht ik veel waarde aan mijn omgeving en lokale betrokkenheid.
Voor verschillende organisaties ben ik vrijwillig actief en steun ik deze met grafische producties en diensten.

GEERTRUIDENBERG 800 JAAR (2011-2013)

In de aanloop naar de viering van 800 jaar Stadsrechten Geertruidenberg in 2013 nam ik deel in ‘Het genootschap van de handschoen’. Dertien betrokken burgers uit de drie kernen van de gemeente namen de taak op zich om de organisatie van de viering van 800 jaar stadsrechten te begeleiden. Hierin was ik voornamelijk actief in de PR-commissie en verantwoordelijk voor het beheer van de website.

STICHTING KONINGSPARK (2013-HEDEN)

Ontstaan uit een burgerinitiatief ben ik vanaf de oprichting van de Stichting Koningspark betrokken bij het opknappen en beheren van het Koningspark. Als penningmeester ben ik verantwoordelijk voor de financiën, maar ook voor alles op het gebied van PR/communicatie en beheer en onderhoud van de website.

STICHTING LANGSTRAATSPOORLIJN WEST (2013-HEDEN)

De Stichting Langstraatspoorlijn West zet zich in voor het realiseren van een toeristische fietsverbinding langs het oorspronkelijke Langstraatspoorlijntraject van Lage Zwaluwe naar Raamsdonk. Voor deze stichting heb ik de huisstijl ontwikkeld en ben ik verantwoordelijk voor de website en social media.

ADOBE CREATIVE JAM (APRIL 2014)

Op uitnodiging van Likeable, het grafisch bureau van Martijn Koudijs, hebben we samen meegedaan aan de Adobe Creative Jam in april 2014. Strijdend tegen 11 andere bureaus was de opdracht om in 2,5 uur een ontwerp te maken bij het thema ‘My life is crazy, but it’s real love’, een uitspraak van Anton Corbijn. Een enorme uitdaging, maar geweldig leuk om een keer mee te maken.